Veiledning

 

Vi ønsker å høre dine spørsmål og bruke vår kompetanse og erfaring til å møte deg på en god måte.

 

Å leve med en hørselshemming oppleves svært individuelt, både for personen med hørselsnedsettelse og for personene rundt. Noen går på skole, andre er yrkesaktive og noen er pensjonerte.

Idag er høreapparat et av mange tekniske hjelpemidler som bidrar til å løfte hørselen.

Det finnes ingen pille eller operasjon som gir deg tilbake normal hørsel.

Men med dagens teknologi er det heldigvis god hjelp å få for de aller fleste.

Rådgivning har også vist seg å være en viktig del i prosessen for mange.

© 2014 Hørsel i Sentrum. Made by Wix.com