Tinnitus

 

Tinnius omtales ofte som øresus, og kan variere i karekteristikk og styrke alt etter hvordan personen opplever den. Det er viktig å påpeke at tinnitus ikke er en sykdom, men et symptom. De fleste tilfeller av tinnitus er helt ufarlig, men kan likevel påvirke en person i høy grad.

 

Vi anbefaler at personer med tinnitus oppsøker hørselsfaglig personell. Det finnes ulike behandlingsmetoder. Et eksempel er lydterapi med lydgenerator.

 

Hvis du er interessert i å vite mere, kan du laste ned denne pdf filen:

© 2014 Hørsel i Sentrum. Made by Wix.com